Omurga Cerrahisi

Omurga Cerrahisi, sinir ve omurilik kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran ve koruyan omurga üzerine yapılan ameliyatları ve cerrahi girişimleri içerir. Omurga ve omuriliğin çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalması, yapısal, işevsel veya mekanik bozukluklara neden olarak klinik hastalıklara sebep olmaktadır. Bu bölümde, Omurga Cerrahisi devreye girerek tüm teknolojik imkanlar ele alınarak cerrahi müdahaleyi gerçekleştirmektedir.

Hisar Intercontinental Hospital Omurga Merkezimiz, uluslararası tıp camiasında ileri cerrahi teknikleri kullanarak en zorlu vakalarda bile başarılı tedavi çözümleri sağlamalarıyla ün yapmış, Türkiye’nin saygın Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerinin liderliğinde kurulmuştur.

Omurga hastalıkları, özellikle skolyoz, kifoz gibi deformiteler, bel ağrıları, ülkemizde oldukça yaygın olmasına karşın, bu konuda eğitimli omurga cerrahı sayısı, yüksek teknolojili tanı olanakları ve güvenli cerrahi uygulaması yapılabilecek hastaneler az sayıdadır. Hisar Omurga Cerrahisi Merkezi, İstanbul’da Anadolu yakasındaki yüksek teknolojik tanı cihazları ve ameliyat olanaklarına sahip en yetkin merkezlerden biridir ve bu ihtiyacı önemli ölçüde karşılamaktadır.

 

Tüm omurga hastalıklarında doğru çözümler:

Hisar Omurga Merkezinde, doğuştan ve sonradan gelişen omurga eğrilikleri ve kamburluk (skolyoz, kifoz), omurga kayması, omurga kırık ve çıkıkları omurga enfeksiyon ve tümörleri merkezimizde başarı ile tedavi edilmektedir.

 

Omurga tümörleri tedavisi

Omurga tümörleri kemik, sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır.

Omurga tümörleri primer ve seconder(metastatik) olarak ayrılırlar. Primer olanlar omurgayı oluşturan dokudan kaynaklananlar,seconder ise vücudun diğer dokularından kaynaklanan tümörlerdir.sekonder tümörler kadınlarda en sık meme ve akciğerden,erkeklerde ensık akciğer ve prostattan köken alırlar.Çocuk ve adelosan dönemde genelde omurga tümörleri primerdir,erişkin dönemde ise sekonderdir.

İyi huylu tümörler; Osteokondroma,Osteoblastoma,Osteid Osteoma,Hemanjioma,Eozinofilik granüloma,Anevrizmal Kemik Kisti

Kötü huylu tümörler; Kordoma,Kondrosarkoma,Osteosarkom,Ewing sarkomu,Soliter Plasmositoma,Lenfoma,Lösemi,Nöroblastoma ve metastatik tümörler.

 

Güvenli omurga ameliyatı

Ameliyatlarda; deneyim, bilgi ve modern teknoloji  (omurilik monitarizasyonu) ile güvenli bir cerrahi olanağı sunulmaktadır. Ameliyat sırasında omurilik ve sinirler özel bir cihazla takip edilmekte ve ameliyat esnasında felç gelişme riski sıfıra indirilmektedir.

Hızlıca randevu oluşturmak için tıklayınız..

E-Randevu